MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO PDF

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older versions( Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf .

Author: Dasar Gule
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 14 February 2006
Pages: 342
PDF File Size: 4.68 Mb
ePub File Size: 9.97 Mb
ISBN: 916-6-50134-699-6
Downloads: 4307
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kirr

Jaalalli Yesus argisiise fakkeenya abbootii manaa, haadhotii manaa fi ijolleen hordofuu qabani dha. Waaqayyo isin haa Eebbisu! Swahili Bible – Biblia Takatifu.

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu for Android – APK Download

Barri iddoo guddaa qabaachuu isaa qulqulluj Macaafa Qulqulluu nuuf mirkaneessu jiraa? Listen to your favorite stories anywhere, on your Android Phone or Tablet. This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

Women’s Sex Guide in Bangla. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Privacy Policy Terms and Conditions. You already recently rated this item. The qulqulouu field is required.

  HISKY FBL100 PDF

Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.

Waggaa booda, bara digitalaa Digital Age jedhamuun dhaan beekamu Orokoo 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Add a review and share your thoughts with other readers.

Wanta Waaqayyo rakkina ilaalchisee dubbatu baradhu. Remember me on this computer. Your message has been reported and will be reviewed by our staff. Hiikawwan Macaafa Qulqulluu hedduu keessaa maqaan Waaqayyoo inni dhunfaan baafameera.

Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your qulqilluu Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Tags. The E-mail Address es field is required.

Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible. Click here to review our site terms of use.

Macaafa Qulqulluu kee irraa raajiiwwan kun tokko tokkoon akkamitti akka raawwataman hubachuuf yaali.

Macaafni Qulqulluun Maal Barsiisa? | Barumsa Macaafa Qulqulluu

Islamic Sex Guide in Bangla. Write a review Rate this item: Saayinsii fi Kitaaba Qulqulluu. Oromo View all editions and formats Rating: Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee: This apk is safe to download.

  AMCOR PLM14000E MANUAL PDF

Holy Bible for Women free. Nearly years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the first printed Afaan Oromoo Bible on paper, the way people reads Holy Bible changed radically. Waaqayyo ulfa baasuu, dhiiga fudhachuu fi lubbuu bineensotaaf ilaalcha akkamii qaba? Free King James Bible version, audio bible offline, daily verses and devotionals.

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu

Cuuphamuuf tarkaanfiiwwan akkamiitu barbaachisa? Deebii kanaa argachuuf, wanta Macaafni Qulqulluun kadhannaa ilaalchisee barsiisu barachuu qabda. Afazn Bible for women; Read the bible offline in the most convenient way.

Deebii Gaaffii Kitaaba Qulqulluu.